Prijs- en inflatiecorrectie per 1 maart 2024

Als reactie op economische veranderingen en om in lijn te blijven met algemene kostenstijgingen, gaan we onze diensten- en uurtarieven aanpassen. Per 1 maart 2024 passen we een indexatie van 3,8% toe, conform de CBS-consumentenprijsindex van 2023. Deze stap is essentieel om de kwaliteit van onze dienstverlening te handhaven, in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden. Hierin is vastgelegd dat periodieke diensten jaarlijks kunnen worden geïndexeerd op basis van het CBS-cijfer.

Inflatie 2022 CBS-consumentenprijsindex

Prijs- en inflatiecorrectie per 1 februari 2023

Wellicht dat het je is opgevallen dat de maandelijkse tarieven van bepaalde diensten in februari afwijken van die van vorige maand. Dat komt omdat we, conform de afspraken in de overeenkomst, per 1 februari 2021 de jaarlijkse inflatiecorrectie hebben doorgevoerd. Het betreft een correctie van 1,4% over de periode van 1 december 2019 tot en met 30 november 2020 gebaseerd op de CBS-consumentenprijsindex. We kiezen deze periode omdat deze cijfers op het moment van deze correctie al definitief zijn.

Microsoft NCE

Microsoft 365 NCE contractverlenging 2023

Ook in 2023 zal Microsoft haar prijzen voor Microsoft 365 producten met 11% verhogen. Lees op deze pagina hoe je deze verhoging kunt voorkomen en hoe je in vervolg gemakkelijker je contract verlengd.

Administratie optimalisatie

Veranderingen op je factuur per 1 november 2022

Zoals we eerder hebben verteld staat dit jaar in het teken van verdere automatisering van onze administratie en dat betekent dat er wellicht wat kleine wijzigingen staan op jouw factuur. Wat is aangepast?

Microsoft NCE

Microsoft prijsverhoging en een nieuw (NCE) licentiemodel. Wat betekent dat voor jou?

Microsoft heeft per 1 maart een prijsverhoging aangekondigd. Op deze datum wordt ook het huidige CSP-licentiemodel (Cloud Solution Provider) vervangen door en nieuw licentiemodel met de naam NCE (New Commerce Experience). Deze twee gebeurtenissen staan weliswaar los van elkaar maar hebben toch met elkaar te maken.

Nieuw ICT-monitoring systeem.

Onder het GOsensit logo staat de belofte “ICT zonder gedoe”. Daarvoor nemen we tal van maatregelen en één daarvan is door slimme tools te gebruiken. Op deze pagina willen we graag uitleggen welke tool we onlangs hebben vervangen en wat dit voor jou betekent.

Corona-liveblog

Op deze pagina proberen wij je zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die wij treffen en de hulp die wij kunnen verlenen om te voorkomen dat het coronavirus zich snel verspreidt. We vullen deze pagina regelmatig aan met actuele informatie.

Nieuwe systemen bij GOsensit