Artikelen door Erik Zwep

Prijs- en inflatiecorrectie per 1 maart 2024

Als reactie op economische veranderingen en om in lijn te blijven met algemene kostenstijgingen, gaan we onze diensten- en uurtarieven aanpassen. Per 1 maart 2024 passen we een indexatie van 3,8% toe, conform de CBS-consumentenprijsindex van 2023. Deze stap is essentieel om de kwaliteit van onze dienstverlening te handhaven, in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden. Hierin is vastgelegd dat periodieke diensten jaarlijks kunnen worden geïndexeerd op basis van het CBS-cijfer.